Inloopbijeenkomst 22-06-2007

Huis aan Huis Enschede Woensdag 7 juni 2006:
INFORMATIE INLOOPBIJEENKOMST ROOMBEEKTRAJECT
Bij de wederopbouw van de door de vuurwerkramp getroffen wijk Roombeek heeft de gemeente Enschede zich onder andere tot doel gesteld om de Roombeek terug te brengen in het stadsbeeld. De gemeente Enschede heeft het waterschap Regge en Dinkel verzocht als trekker op te treden voor het herstel van het gehele Roombeektraject, zodat de nieuwe Roombeek ook (water)voeding en afvoer naar andere sloten en beken krijgt. Het waterschap heeft hiermee ingestemd, omdat het project uitstekend past in het nieuwe stedelijk waterbeleid. Globaal stroomt de Roombeek straks in Enschede van de Kotkampvijver langs de Kotkampweg naar de Oldenzaalsestraat. Via het Ankrot wordt de wijk Roombeek bereikt. Na de Roomweg vervolgt de beek zijn loop door de Walhofstraat. Daar doorkruist de beek het Van Heekpark en na passage van het Roessingh komt de beek uit in het Ledeboerpark. Op het terrein van de UT mondt de Roombeek uit in de Drienerbeek. De doelstellingen van het project de Roombeek zijn:
- Het verbeteren van beleving van water voor de burger;
- Het verminderen van (grond)wateroverlast in de stedelijke bebouwing in de nabijheid van de Roombeek;
- Het d.m.v. afkoppelen vasthouden, bergen en afvoeren van water (het herstellen van een veerkrachtig watersysteem).

Informatiebijeenkomst
Waterschap Regge en Dinkel en de gemeente Enschede organiseren op 22 juni 2006 een inloopbijeenkomst waarin het plan wordt toegelicht. Ook kan iedere belangstellende vragen stellen aan medewerkers van de gemeente en het waterschap. De bijeenkomst is van 16.00 tot 20.00 uur in café restaurant De Assinkhof, Hengelosestraat 437 te Enschede.
Terinzagelegging
Het plan ligt met ingang van 6 juni t/m 18 juli 2006 ter inzage in het waterschapshuis, Kooikersweg 1 te Almelo, van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze uren kunnen de stukken worden ingezien na telefonische afspraak (0546-832573). Het plan ligt gedurende de bovenstaande periode ook ter inzage bij de balies van de afdeling Publieksdienstverlening Frontoffice aan de Hengelosestraat 51 te Enschede (openingstijden maandag t/m vrijdag 09.00 - 13.30 uur; op donderdag ook van 17.00 tot 19.30 uur; buiten deze tijden op telefonische afspraak via 053 - 481 81 81).
Rechtsbescherming
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het inrichtingsplan schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Regge en Dinkel, Postbus 5006, 7600 GA Almelo. Indien u uw zienswijzen mondeling wilt aangeven verzoeken wij u hiervoor een afspraak te maken via telefoonnummer 0546-832573.
MEER INFORMATIE?
Voor meer informatie kunt u kijken op www.wrd.nl (taken - waterbeheren - projecten in uitvoering - Roombeek). Ook kunt u contact opnemen met Jan Rikus Limbeek van waterschap Regge en Dinkel, telefoonnummer 0546 832525 of Jan Paul Boutkan van gemeente Enschede, telefoonnummer 053 4818181.