Geachte Achterhorstbewoners,

 

 

Ik kan u meedelen dat er overeenstemming is tussen de dienst Facilitaire Zaken van de UT en het Waterschap over het baggeren van de vijvers op het terrein van de UT.

 

Het gaat in dit geval niet alleen over de vijvers nabij de Achterhorst, maar over nagenoeg alle vijvers.

 

Dit baggeren staat los van de nader uit te werken plannen voor de Roombeek. Hierover hoop ik binnenkort met u overleg te kunnen voeren.

 

De voorbereiding van het onderhoudsbaggerwerk wordt uitgevoerd door Ingenieursbureau Oranjewoud.

 

Zelf verwacht ik dat de uitvoering van het baggeren vanaf midden september zal plaatsvinden.

 

Zodra er nadere informatie beschikbaar komt, dan zal ik dat aan u melden.

Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

 

 

met vriendelijke groeten,

 

 

Projectmanager (P&G)

 

waterschap Regge en Dinkel

Kooikersweg 1

7609 PZ Almelo