Deze inspraak is uit gesproken tijdens de vergadering van de stedelijke commissie op maandag 19 januari 2009

 

Geachte commissie en belangstellenden.

 

 “Viaduct past niet bij modern kennispark”. Een tekst in TC-Tubantia:

 

Na verwijdering zijn de voordelen, volgens Toon Kolkman TC-Tubantia en de verkeersdeskundigen:

 

Ų      De visuele barričre tussen B&S park verdwijnt.

Ų      Het langzame verkeer (fietsers en voetgangers kan op meer punten de Hengelosestraat oversteken, waardoor UT en B&S-park meer met elkaar verbonden wordt.

Ų      De overzichtelijkheid voor het verkeer wordt verbeterd door het opheffen van de ventwegen aan weerszijden van de Hengelosestraat.

Ų      Het biedt de mogelijkheid dichter op de Hengelosestraat nieuwbouw (van bedrijven) te realiseren, waardoor dit gebied een stedelijke uitstraling krijgt en beter bij de bebouwde kom wordt betrokken.

Ų      Door nieuwbouw hier kunnen meer groene gebieden op het campusterrein groen blijven.

Is dit niet onnozel?

 

Landschap en groen

De achterliggende en huidige bouwwerkzaamheden op het UT-terrein hebben al enorm veel groen vernietigd. De vervangingsmaatregelen daarentegen, zijn deficiėnt.

 

Het toenmalig aanwezige groen, waaronder de ecologische tuin, is door nieuwe gebouwen, zoals het Nanolab en de algemene beton-architectuur, onherstelbaar vernietigt. Bovendien houdt de stijl van deze architectuur totaal geen rekening met het omliggende landschap.

Het voorbeeld daarvoor is het nieuwe gebouw met studentenwoningen naast de Bastille.

 

De twijfel over de integriteit van de architecten en dit plan is dan ook in ruime mate aanwezig.

Het risico is groot dat het restant van het landschap onherroepelijk in een fantasieloos bedrijventerrein met asfalt, saaie grasvelden en enkele bomen verandert.

 

In het gebied rond de Drienerbeeklaan worden dan ook buitensporig veel bomen met kappen bedreigt.

 

Begin vorige week werd symbolisch een paal geslagen voor het nieuwe gebouw Ravelijn. Maar eerst werden tientallen bomen gekapt. Hiervoor is geen kapvergunning aangevraagd en dus ook niet verleend. Dit is onacceptabel.

 

Eind vorige week lazen we in het UT-nieuws dat nog een gebouw wordt geplaatst tussen de Noordhorst en de Westhorst. Ook hier staan bomen. Worden deze ook gekapt?

 

In 1986 ging men van THT naar UT, was dit enkel een naamsverandering?

Nieuwe bestuurders/managers werden aangetrokken. De ondernemende Universiteit:

We moesten door de bomen het bos weer kunnen zien!!

De Grondmij, adviseurs en architecten moesten opstappen. Alle lage begroeiing en hout is gesnoeid en gekapt.

Met het gevolg dat de nachtegaal en veel andere vogelsoorten op de Campus niet meer voorkomen.

Veel afdelingen en personeel werden weggeorganiseerd.

De bruisende campus is een dood dorp geworden

 

Gemeentebestuur, provincie en UT zeggen het groene karakter te willen behouden. De werkelijkheid is, dat in het Pinetum een parkeergarage is gepland. Tijdens de voorlichtingsavond werd ook nog even de N18 als belangrijkheid voor het gebied aangehaald.

De afbraak van de studentenvoorziening is al begonnen.

Personeelswoningen volgen en moeten plaats maken voor bedrijfshallen of kantoren.

 

Velen met mij, zouden graag de UT voor deze regio behouden. Nu krijgen we een nieuw bedrijventerrein waarin het mooie landschapspark Drienerlo grotendeels ter ziele gaat.

 

Kennispark, een innovatieve naamsverandering of een laatste stuiptrekking van de UT waar Enschede en andere geldschieters een onexploitabel bedrijventerrein aan overhouden. Een waanzinnig plan waar, naar mijn mening, slechts enkelen financieel beter van worden.

 

Waar blijven de echte bestuurders, die hier niet een korte periode zitten om zichzelf te promoten, maar hart hebben voor deze Universiteit, voor de studenten, voor de van hoog tot laag opgeleide medewerkers en onderzoekers. Uiteindelijk is deze Universiteit in deze unieke omgeving destijds opgezet door zeer betrokken, sociale en hardwerkende mensen, met de bedoeling om deze Universiteit in alle facetten op topniveau te brengen en te houden.    

 

De regelmatige en veelvuldige wisseling van bestuursleden heeft de Universiteit en het landschapspark Drienerlo zeker geen vooruitgang gebracht ten opzichte van het groen.

 

Plannen en bouwen op de UT is vanuit de zienswijze van belanghebbenden chaotisch. Communicatie is onmogelijk geworden.

Dit zijn toestanden zoals in een feodale maatschappij 200 jaar geleden.

 

Daarom vrezen veel campusbewoners en veel werknemers ook dat het nieuwe Masterplan 'Kennispark' een achteruitgang voor de Universiteit Twente betekent en de campus in de huidige staat uiteindelijk vernietigt zal worden. Want incapabiliteit samen met ignorantie kan niet tot een fatsoenlijk resultaat leiden.

 

De UT doet er alles aan om mooie sier te maken met projecten, de krant neemt dit wel over.

Straks kunnen we door de bebouwing, de Universiteit en het mooie landschapspark Drienerlo, niet meer zien.

 

Wanneer stopt dit!

 

De schrijver is geboren Enschedeėr en vanaf 1964 medewerker en bewoner van de Campus.