Sent: Wednesday, April 05, 2006 2:45 PM

To: CTW

Subject: FW: zandgooien in vijver naast matrix

 

Beste collega's,

De heer Florijn stuurde onderstaand antwoord op een vraag van mij en collega's waarom de vijver

naast de matrix dichtgegooid wordt.

Wellicht bent  U ook geinteresseerd in het antwoord.

BW-ers en TS-ers hebben dit al ontvangen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Beste lezer

 

De vijver achter de Matrix wordt gedeeltelijk gedempt met het zand vanuit de Koelwaterbuffer.

Hierover is met het Waterschap overleg geweest en vergunning verleend door het Waterschap.

Gedeeltelijk betekent dat er een strook van 4 meter water overblijft, omdat deze vijver deel uit

maakt van het afwateringsysteem van Enschede naar Heneglo en dat over het Utterrein loopt.

 

De vijver wordt gedeeltelijk gedempt om een aantal redenen:

 

voor de bouw van het gebouw Carré is aan de noordzijde een plaats nodig voor de opstelling van de

bouwketen en bouwmaterialen; de bouw van Carré start volgens planning in april 2007; de

 voorbereidingen worden nu in gang gezet

de aannemer die het zand uit de koelwaterbuffer haalt, moet dit zand nu snel afvoeren, zodat met de

 aanleg van het Horst-plein kan worden begonnen, waardoor de Horstbewoners hopelijk in juni van

dit jaar “uit de rommel” zijn; de aannemer was bereid om een deel van het zand, dat hij van de UT

heeft gekocht, om niet (gratis dus) in de te dempen vijver te storten, wellicht omdat hij zelf niet

genoeg bergingscapaciteit heeft voor deze grote hoeveelheid zand

het Waterschap wil graag de Roombeek in Enschede zichtbaar laten stromen; dat is al te zien in de

wijk Roombeek; het Waterschap wil de Roombeek ook graag over de Campus zichtbaar laten

stromen en dat zou kunnen betekenen dat de vijver in kwestie niet na de bouw van Care weer wordt

uitgegraven, maar stroomloop van de Roombeek wordt omgevormd en wellicht dat er in dat kader

nog meer vijvers omgevormd zullen worden tot een beekloop.

 

Wellicht nog ter geruststelling zal de visvereniging zaterdag a.s de vissen uit het deel van de vijver,

dat niet wordt gedempt , halen en uitzetten in andere UT-vijvers.

 

En ten slotte nog voor alle duidelijkheid: de “vijver” voor de Horst is een koelwaterbuffer en geen

vijver die deel uitmaakt van het afwateringssysteem dat over het Utterrein loopt.

 

Ik hoop je vragen hiermee afdoende te hebben beantwoord en verzoek je deze informatie door te

geven aan de overige bewoners in de Horst, die zich hierbij betrokken voelen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Marien Florijn