1999 - NoordWestTangent
2010 - Noordelijke Ontsluiting
            Enschede Kennispark
2013 - NOEK een overbodige weg

De UTer van Ast en Hans van Achteren kunnen mooie praatjes houden, over het viaduct  en rondweg "Het viaduct vormt een visuele en bovenal een fysieke barriere tussen het campusterrein en het Business & Sciencepark."   straks staan we voor stoplichten.   Over barriere's gesproken! 
En over de NoordWestTangent   "schoonheid van de snelweg passend in het landschap" (discussieavond 15september in zorgboerderij de Viermarken)


Toekomst:   Rotterdam / Oldenzaal

Er zijn plannen om de A15 oostwaarts door te trekken naar de A12 bij Zevenaar. Originele plannen voorzagen een A15 tot aan Enschede, en de A18 heet administratief dan ook nog de rijksweg 15. In 2004 werd de doortrekking goedgekeurd door de provinciale staten van Gelderland, waarna het project in de nota ruimte werd opgenomen. In maart 2008 is de startnotitie van de doortrekking gepubliceerd. Sindsdien zijn er nog geen verdere procedurele stappen genomen. Er wordt overwogen om de A15 als tolweg aan te leggen. Ook is er nog geen duidelijkheid of er een brug of tunnel bij het Pannerdensch Kanaal moet komen. Op het knooppunt Ressen is reeds ruimte aanwezig voor een doortrekking van de A15. De huidige enkelbaans verbindingswegen over het knooppunt kunnen als toekomstige rangeerbaan functioneren, waarbij de doorgaande 2x2 rijstroken in de middenberm komen te liggen. Ook het verdere tracé tot de N839 bij Bemmel heeft een ruimtereservering voor 2x2 rijstroken. Verder oostwaarts is nog geen tracé vastgesteld, maar het gebied is grotendeels onbebouwd. De ontbrekende schakel is ongeveer 12 kilometer lang.

Rotterdam - Oldenzaal

Denken de bewoners van Enschede noord echt dat ze het straks rustiger krijgen ?
Eerst lag Enschede aan de A35 en straks de N18 lees (A15) en aan de A1

Rijksweg 15 Rotterdam - via Enschede
naar de A1 -  Oldenzaal

Een overzicht


Oktober 2010

Gaan Kennis en Politiek tegenwoordig nog samen?
Zie VIDEO

September 2010

Discussieavond 15september in zorgboerderij de Viermarken 
STOPSLOOP VIADUCT 
Diversen sloop viaduct

 Juni 2010

 17 juni, hebben het College van Bestuur van de Universiteit Twente en B&W van Enschede een intentieverklaring getekend over de manier waarop Kennispark in de toekomst beter bereikbaar kan worden.

 Mei 2010

Een verbinding tussen de Weerseloseweg en de Hengelosestraat kan een belangrijke oplossing zijn voor de verkeersknelpunten in Enschede-Noord.

Januari 2009

Begin 2009  komt er een nieuwe bedreiging: Viaduct past niet bij modern kennispark

GEEN  NWT           2003

De Gemeente bolooft maatregelen om sluip verkeer tegen tegaan.
Die echter maar gedeeltelijk worden uitgevoerd.
Bekijk hier onze actie 2003

Mei 2003

Raadsvoorstel bereikbaarheid Ensched-west

November 2002

Verkeerskundige beschouwing 'Nut-en-Noodzaak'-studie NWT

Augustus 1999

De Noordwesttangent als oplossing voor Enschede

Mei 1989

De UT en gemeente hebben het plan om De Achterhorst te verbinden met de Hengeloschestraat, door een bezwaar wordt dit voorkomen.