Donderdag, 24 Augustus 2006 - (Jaargang: 41, Nr. 22)
Dempen van vijvers gestopt
Bewoners van de Achterhorst tekenden begin juli bezwaar aan tegen het gedeeltelijk dempen
van de vijvers in de buurt van hun huizen. De maat is vol, vinden ze, nu hun woonomgeving er
zonder enig overleg door verandert. Momenteel zijn de dempwerkzaamheden gestopt.
Waterschap Regge en Dinkel - die de vergunning voor het dempen aan Vastgoedgroep
Drienerlo verleende - wil eerst met de bewoners om tafel om de gang van zaken op te
helderen. `De rechter heeft namelijk beslist dat de bewoners weldegelijk belanghebbenden zijn
van het bouwproject terwijl het Waterschap dacht van niet,' verklaart communicatieadviseur
Rob Spit van Waterschap Regge en Dinkel. `Gevolg was dat de bewoners niet geïnformeerd
zijn over de dempwerkzaamheden.' Een doorn in het oog vindt
Nicole Torka, universitair docent bij BBT en woonachtig op de Achterhorst. `Wij zijn door
niemand ingelicht terwijl door het dempen onze woonomgeving verandert. Juist vanwege de
mooie natuur zijn wij hier gaan wonen.' Ook vindt ze het `niet normaal' dat er geen rekening
is gehouden met de flora en fauna in het gebied.
Het eerste dierenleed als gevolg van het dempen deed zich begin juli voor toen vijver vijftien
tegen over de Noordhorst werd gedicht. De extreme hitte in combinatie met de verkleining van
het vijveroppervlak werd zo'n dertig vissen fataal door zuurstofgebrek. Op dit moment
fungeert het gedempte stuk als opslagplaats voor bouwgrond. Hoe gaat dit verder? Rob Spit:
`Hopelijk komen we er zes september met elkaar uit. Zo niet dan gaat de bezwaarprocedure
verder en dan kan de verbouwing maximaal dertien weken vertraging oplopen.'