Na de NoordWestTangent (1999-2003)
De vijvers moeten blijven (2006-2010)
Nu 2013 NOEK

De Universiteit Twente heeft in vergelijking met andere Universiteiten in Nederland een uniek Universiteitsterrein. Gelegen in een parkachtig landschap met grasvelden, vijvers, bosjes, bomen en weilanden. De flora en fauna zijn momenteel (juli 2006) nog redelijk goed in evenwicht.  De vijver voor 2006Naast de Universitaire gebouwen staan er ook de  studentenhuisvesting en medewerkerswoningen. Sinds 2000 begon de Universiteit, de intussen meer dan veertig jaar oude gebouwen te renoveren en te vernieuwen. Helaas gaat dit ten koste van de nu nog aanwezige natuur en de leefbaarheid van bewoners en medewerkers. In verband met de nieuwbouw wordt het excuus gebruikt om de al meer dan veertig jarige vijvers geheel of gedeeltelijk te dempen. In één van deze vijvers is inmiddels een Helofytenfilter geplaatst en de retentiecapaciteit is daardoor sterk verminderd. Vijver 13c na het dempenAls tweede grote bedreiging voor de vijvers en de natuurlijke omgeving op het Universiteitsterrein zijn de plannen van het Waterschap Regge en Dinkel om een aantal vijvers permanent te dempen en als beek in te richten. Deze plannen zijn onderdeel van het Roombeekproject.
Een beperkt aantal mensen hebben summiere informatie over deze plannen gekregen, maar de bewoners en medewerkers van het UT-terrein zijn destijds niet gevraagd of hierover geïnformeerd. Ondertussen waren de werkzaamheden en dempingen al gestart. Dit was voor een aantal mensen de druppel die de emmer deed overlopen.
Na een kort geding en de uitspraak van de rechter om de werkzaamheden te stoppen, heeft het Waterschap Regge en Dinkel contact opgenomen met belanghebbenden. Sinds 6 september 2006 zijn er gesprekken gaande met het Waterschap de gemeente Enschede en het Vastgoed Bedrijf van de UT. 
Op 11 oktober 2006 wordt in een openbarevergadering van Waterschap gebruik gemaakt van het spreekrecht en een openbrief voorgelezen,  we horen daar voor het eerst de heer Stefan Kuks en gaan op onderzoek uit.

Helaas is het nog steeds zo, dat er veel onduidelijkheid bestaat in de informatievoorziening van UT, gemeente Enschede en het Waterschap.
Daarom hebben een aantal bewoners besloten om deze website te openen, om meer helderheid en informatie te verstrekken over de gang van zaken, voor allen die hierin geïnteresseerd zijn en bovendien hun mening hierover kenbaar willen maken.

Een overzichtMei 2010

NOEK
NoordWestTangent

In het coalitieakkoord is het plan voor een Noord-West Tangent, weer uit een diepe archieflade tevoorschijn gehaald.

Juli 2009

Aansluiting Roombeek bij de UT aan de zomerdijkweg foto het werk is klaar. Jammer dat ''hondenliefhebbers'' de oevers weer vernielen.

Mei 2009

Een verbinding tussen de Weerseloseweg en de Hengelosestraat kan een belangrijke oplossing zijn voor de verkeersknelpunten in Enschede-Noord.

April 2009

Aansluiting Roombeek ?
Kunst werk vijver 17 foto
Na vijver 17 mondt de Roombeek bij vijver 16 uit in de Drienerbeek  foto  

Februari 2009

Eerst wordt benedenstrooms gewerkt foto';
Vijver 13b gedempt ?  foto

Januari 2009

Begin 2009  komt er een nieuwe bedreiging: Viaduct past niet bij modern kennispark

De roombeek krijgt vorm foto's van de laatste loodjes 
29 januari
Ijspret op vijver-17

December 2008

Folder 4 Roombeek.pdf

November 2008

Tekeningen van de plannen

Oktober 2008

Op vrijdag 17 oktober is de Roombeek officieel geopend.

Juli 2008

Ter inzagelegging deeltraject berging Ledeboerpark en UT Achterhorst.

Juni 2008

Presentatie  WRD voorlopig plan Roombeek van de Heemtuin in het Ledeboerpark tot de Dienstweg op de UT

April  2008

Overleg met WRD

Januari  2008

Overleg met WRD

December 2007

Hoezo historische tracé
Overleg met WRD

November 2007

Het baggeren van de vijvers
Folder 3 Roombeek.pdf

Oktober 2007

Nieuw ecologisch onderzoek.

September 2007

Vergadering met Kuks en Jelmer van der Zee

Augustus 2007

Brief aan Jelmer van der Zee

Juli 2007

Brief aan Jelmer van der Zee
Mail over tijdelijk verduikeren

in vijver 13b/c
Vijver 13c definitief gedempt?

Juni 2007

Vergadering bij de rioolwaterzuivering  maandag 18 juni (bewoners verslag)

Mei 2007

Dit baggeren staat los van de nader uit te werken plannen voor de Roombeek. mail 

April 2007

aanleg_helofitenfilter3.jpg

Maart 2007

Verslag vergadering bezwarencommissie
aanleg_helofitenfilter2.jpg

Februari 2007

Vragen voor het WRD

Januari 2007

Aanleg heleofitenfilter

December 2006November 2006Oktober 2006

Wij zijn (uiteraard) bereid om de actiepunten, die waarschijnlijk uit de te houden bespreking volgen, vast te leggen. Ook willen wij een korte schriftelijke weergave leveren van de beantwoording van de aandachtspunten die door u zijn genoemd.  Woensdag 18 oktober van 16.00-17.30 (tot max 18.00) te reserveren.
Waarschijnlijk kunnen we samenkomen in de boerderij van de UT.
Verslag van de vergadering bij het waterschap

September 2006

Vanaf begin september vinden een aantal gesprekken plaats tussen Achterhorstbewoners, het Waterschap en UT-vastgoed.
(bewoners verslag)

Augustus 2006

De rechtbank in Almelo bepaald dat eerst overleg, flora en fauna onderzoek en meer duidelijkheid moet plaatsvinden.
Dempen van vijvers gestopt

Juli 2006

Een van de bewoners schakelt een advocaat in en spant een juridische procedure aan om de werkzaamheden te stoppen.
Eind concept Haskoning.pdf
Bezwaren bewoners
Bezwaar bewoner

Juni 2006.

De UT legt de informatieplicht bij het Waterschap Regge en Dinkel en de gemeente Enschede. Bij een bezoek aan het stadskantoor wordt niet duidelijk wie de beekloop over de UT gaat uitvoeren en evenmin in welke vorm.
Inloopbijeenkomst
Folder 1 Roombeek.pdf

Mei 2006

Bij nadere informatie blijkt dat men al jaren bezig is met een plan om de vijvers in de middenstrook van de UT te dempen.mail 

April 2006

In het voorjaar van 2006 hoorde de voorzitter van de visvereniging dat een vijver tijdelijk gedempt zou worden in verband met bouwwerkzaamheden. Hij kreeg het verzoek om de vissen te verplaatsen naar een andere vijver.
Aan dit verzoek kon niet à la minute worden voldaan, maar UT-Vastgoed gaf toch opdracht om de vijver vol zand te gooien. Gevolg; veel dode vissen. Dit zand kwam uit een diep gat van de koudecirkel.